VERİ GİZLİLİĞİ ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Sayın Müşterilerimiz, Üyelerimiz, İş Ortaklarımız/Tedarikçilerimiz, Personel Adaylarımız ve Ziyaretçilerimiz; ceylan deri Deri Konf. Paz. San. ve Tic. A.Ş (“Ceylan Deri” veya “Şirket” ) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 

İşbu Politika ile, Şirket’in “şirket faaliyetlerinin şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesi”nin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Şirket veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve Şirket tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.

Politika, Şirket tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir.

Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLİYORUZ.

Ceylan Deri ile aranızdaki mal/hizmet alışverişi, üyelik sözleşmesi akdedilmesi, iş yerlerimizi ziyaretleriniz, iş başvurusunda bulunmanız veya bir başka şekilde hukuki veya ticari bir ilişkiye girmenize bağlı olarak aşağıda belirtilen kişisel veriler işlenebilmektedir.

Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, Cinsiyet, Doğum Tarihi, IP adresine ilişkin verilerdir.
İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresine ilişkin verilerdir.
Görsel ve İşitsel Bilgiler: Ceylan Deri fiziki ortamlarında güvenlik amacıyla yapılan kamera kayıtlarında yer alan kişilere ait görüntü ile kişilerin çağrı merkezi aramalarında kayıt altına alınan seslerine ilişkin verilerdir.
Satın Alınan Ürün ve Ödeme Bilgisi: Ceylan Deri web sitesinden veya mağazalarından yapılan alışverişler kapsamında satın alınan ürünlere dair verilerdir.
Alışveriş Alışkanlığı: Ceylan Deri web sitelerindeki gezintiler üzerinden kişinin zevk, beğeni ve tercihlerine dair sonuçların çerezler vasıtasıyla elde edilmiş sonuçlarına ilişkin verilerdir.
Eğitim Verisi: Personel adaylarının iş başvuruları kapsamında doldurdukları form veya hazırladıkları özgeçmiş belgesinde yer alan ve eğitim geçmişini gösteren diploma, transkript, sertifika gibi verilerdir.
Mesleki Deneyim: Personel adaylarının iş başvuruları kapsamında doldurdukları form veya hazırladıkları özgeçmiş belgesinde yer alan ve çalışma hayatındaki deneyimlerini ve mesleki unvanları gösteren verilerdir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Personel adaylarının iş başvuruları kapsamında paylaştıkları sağlık beyanı ve sabıka kaydından ibaret verilerdir.